Mục lục

Chào mừng bạn đến với CMSMS wiki

Mục tiêu của Wiki này để hỗ trợ cộng đồng CMSMS cộng tác với nhau trong quy trình viết tài liệu. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của bạn để mang lại sự chính xác, dễ dùng và dễ hiểu cho tài liệu.

Việc sửa đổi trong hệ thống này yêu cầu bạn phải đăng nhập. Thông tin đăng nhập được sử dụng chung với thông tin đăng nhập của diễn đàn, vì vậy bạn chỉ cần đăng ký tại diễn đàn CMSMS, khi đó bạn mới có thể chỉnh sửa wiki.

Để đăng nhập và chỉnh sửa wiki, sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn dùng đển đăng nhập vào diễn đàn CMSMS.

Lưu ý: Nếu thông tin đăng nhập trong diễn đàn của bạn có chứa ký tự gạch dưới thì nó sẽ không sử dụng được. Khi đó bạn cần phải tạo tài khoản mới trong diễn đàn và bảo đảm rằng tên đăng nhập không có chứa ký tự này.

Tìm kiếm trong wiki

Dành cho người dùng

Dành cho người thiết kế

Dành cho người khai triển

  • Câu hỏi thường gặp - Câu hỏi thường gặp dành cho người phát triển
  • Hướng dẫn - Hướng dẫn tạo module cho riêng bạn và lập trình CMSMS.
  • User_Defined_Tags
  • Running svn version - Làm cách nào để sử dụng phiên bản mới nhất của CMSMS.
  • dev notebook - Một vài ghi chú tạm thời cho người khai triển, dùng để thông báo với nhau những việc người khác đang làm.


This page in: English - Deutsch - Español - Français - Italiano - Lietuvių - Nederlands - Norsk - Polski - Česky - Русский - Svenska - Tiếng Việt - عربي - 日本語 简体中文

Main Page/vi

From CMSMS

Arvixe - A CMSMS Partner